معرفی پایگاه

تاریخچه پایگاه

 • سال تاسیس : 1379
 • تاریخ ثبت در فهرست میراث جهانی: 22 تیرماه 1385

مدیریت پایگاه

 • صامت اجرایی (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)- از تیر 1397 لغایت تاکنون
 • حسین راعی (دکتری مرمت بنا)- از فروردین 1390 لغایت تیر 1397
 • داود دانشیان (کارشناس ارشد معماری)- از فروردین 1386 لغایت فروردین 1390
 • ملیحه مهدی‌آبادی (کارشناس ارشد مرمت اشیاء و آثار تاریخی)- از سال 1379 لغایت فروردین 1386

معرفی بالاترین مقام مسئول

 • مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون 

صامت اجرایی (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

 

معرفی اعضاء

 • معاون

  -------


   
 • مسوول دفتر مدیر

  -----


   
 • واحد انفورماتیک و مرکز اسناد

  فاطمه پژوهنده (کارشناس کامپیوتر)

  سید میلاد ابراهیمی (دانشجوی کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

 

 • واحد مالی

  علیرضا کرمی (دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری)


   
 •  

 


 

 • مسوول دفتر فنی

  محمدعلی احمدی (کارشناس عمران)

 •  

 • واحد پژوهش و مستندنگاری

مرتضی گراوند (دانشجوی دکتری باستان شناسی)

سمیه نوروز (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

 • واحد حقوقی

  باقر کسرایی(کارشناس حقوق)


   
 • راهنمایان آثار تاریخی

  کیومرث مهری (کارشناس تاریخ)


   
 • مسوول یگان حفاظت آثار

  -----


   
 • حفاظت فیزیکی محوطه

  مهدی سنجری(مسوول حفاظت داخلی)
  عابدین صحرایی
  غلام آهوان
  تورج امجدیان
  مرزبان حیدری
   

 • بلیط فروشی

  آرش امجدیان
  رضا عمادی
   

 • خدمات فنی و نگهداری محوطه

  علی سبحانی (خدمات فنی)